İLGİ ALANLARI

 • Jinekolojik onkoloji
 • Ürojinokoloji
 • Yüksek riskli bebekler
 • Gebelik takibi

Eğitim ve Uzmanlık:

 • T.C.Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Önlisans
 • T.C.Atatürk Üniversitesi Tıp  Fakültesi
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Laboratuar/Klinik Uzmanlı Eğitimi

Deneyim:

 • Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü: Pratisyen Hekim
 • 1996- 2001: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi: Asistan / Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı 
 • 2005-2011: Karabük Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi:  Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı/Başhekim  
 • 2011- 2018: Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi: Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı/ İdari Sorumlu 
 • 2018- Haziran 2019: Ankara Özel Medisis Hastanesi  
 • 2019-:Medical Park Ankara Hastanesi  

Kurslar:
“Jinekolojide Temel Kavramlar Kursu”  Sağlık Bilimleri Üniversitesi ZTB Kadın Sağlığı SUAM / 07 Nisan 2018
“Master Class: Electronic  Fetal Monıtorıng” 25th Europan Congress of Obstetrics and Gynaeccology in conjunction with 15 th congress of Turkish Society of obstetrics and Gynaecology / May 19 th,2017 Antalya
“Multidisipliner Jinekolojik Onkoloji Kadavra Diseksiyon Kursu” Acıbadem Unıversty/ 27-28 Mart 2017
“Doğum Pozisyonları ve Doğumu Kolylaştırıcı Yöntemler Kursu” Koru Hastaneleri& Ebeler Derneği / 02-04 Aralık 2011
“Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar Jinekolojik Endoskopi Workshop”Jinekolojik Endoskopi Derneği/ 2 Kasım 2013
“Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Kursu”  T.C. Sağlık Bakanlığı AÇS ve AP Genel Müdürlüğü/  Kasım 2011
“Kolposkopi, Dijital Kamera ve Yazılım Programı” T.C. Sağlık Bakanlığı  Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı& Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneğ/ 27-29 Nisan2011
“HPV DNA Testing in Primary Screening and HPV Vaccination”  Federation of Turkıish Pathology Societies & Turkıish Society for Colposcopy and Cervical Pathology/ Nowember 25-28 2010  İzmir
“3. ZTB-Etlik Ürojinekoloji/Pelvik Onarım Cerrahisi Günleri” 8-9 Şubat 2008
“ Adevenced Ultrasound Course İn Obstetrıcs and Gynecology” IAN DONALD Inter- Unıversıy School of Medical Ultrasound/ 14-15 December 2007
“Obstetrik Ultrasonnografi Kursu” Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı / 17-21 Ocak 2001
 “Hormonal Kontrasepsiyonda Güncel Yaklaşımlar”  Bayer Schering Parma / 31 Ekim-2 Kasım 2008 Antalya
“Ürodinamik Stress İnkontinans Tanı ve Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu”  XXIV. Zeynap Kamil  Jineko-Patoloji Kongresi / 14-16 Haziran 2006
Jinekolojik Onkoloji  Hizmet içi Eğitim (  1-31 Eylül 2016/ Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Ve Doğum Hastanesi